Zarządzenie numer 0151 / 13A / 07
Burmistrza

Gminy i Miasta Tuliszków
z dnia 19.01.2007 r.


  

 

w sprawie

ustalenia regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w zakresie sportu w 2007 roku .