Zarządzenie numer 0151 / 13 / 07
Burmistrza

Gminy i Miasta Tuliszków
z dnia 25.01.2007 r.


  

 

w sprawie

przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok.