Gmina i Miasto Tuliszków  zaprasza do udziału w postępowaniu pod nazwą:
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków