Zarządzenie nr 0050.11.2022 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej mienia będącego

na stanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie i jej filiach