Gmina i Miasto Tuliszkó zaprasza do udziału w postępowaniu pn.: ,, Wykonania podziału dla nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 474/1, 517/1 i 524/1 położonych w miejscowości Imiełków, gmina Tuliszków."