Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do udzaiłu w postępowaniu pn.: ,,Wykonania operatu szacunkowego dla nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 494/2 położonej w obrębie Ogorzelczyn gm. Tuliszków"