Gmina i Miasto Tuliszków" zaprasza do udziału w postępowaniu pod nazwą:
„Wycinka drzew i krzewów oraz karczowanie pni drzew i krzewów w związku z realizacją zadania pn.: "Budowa drogi gminnej nr 667081P Ogorzelczyn-Osada leśna Ogorzelczyn-Grzymiszew".