Posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 27 września 2021r. w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie o godzinie:

- Komisja Budżetu i Finansów  - godz. 15.30,

- Komisja Rewizyjna  - godz.  16.30,

- Komisja Socjalno Społeczna – 17.30,

- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego – 18.30.