Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko pracy Kierownika referatu Centrum Usług Wspólnych