Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

 przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków.