Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzanie wód popłucznych powstałych w wyniku płukania filtrów na stacji uzdatniania wody położonej na działce ewid. 125/11 obręb Gadowskie Holendry.