Imienny wykaz głosowania na XXVII sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie w dniu 2.09.2020 r.