Materiały szkoleniowe dla obwodowych komisji wyborczych

z zastrzeżeniem, że jest to wyłącznie materiał szkoleniowy,

 a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.