Imienny wykaz głosowania na  XXII sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

 w dniu 5 czerwca 2020 r.