POSTANOWIENIEMARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej