Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku

 przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków