Imienny wykaz głosowania na X  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie w dniu  12 czerwca 2019 r