Sołtys: Agnieszka Woźniak

Rada Sołecka:

Jacek Krzewiński

Wioletta Nowakowska

Wiesława Kozłowska

Jan Darul

Małgorzata Miklaszewska

Paweł Kujawa

Renata Gronostaj

 

Uprawnionych do głosowania - 465

Obecnych w dniu głosowania -  46