Sołtys: Agnieszka Kusiak

Rada Sołecka:

Mariusz Sikorski

Tomasz Tomczak

Tadeusz Maciaszek

Sławomir Nowaczyk

Józef Nowak

Uprawnionych do głosowania - 529

Obecnych w dniu głosowania -  97