Sołtys: Halina Wszędybył

Rada Sołecka:

Jarosław Bącler

Maria Kalinowska

Wiesława Szczap

Anna Wszędybył

Marta Wawrzyniak

Patryk Wągiel

 

Uprawnionych do głosowania -  273

Obecnych w dniu głosowania - 37