Sołtys: Anna Zielińska

Rada Sołecka:

Małgorzata Małolepsza

Katarzyna Malesza

Roman Pilarczyk

Władysław Pacholski

Uprawnionych do głosowania - 543

Obecnych w dniu głosowania - 100