Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

o podjęciu przez Zarząd Powiatu Tureckiego uchwały

zatwierdzającej regulamin finansowania przedsięwzięcia pn. "Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2018"