Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

którym udzielono pomocy publicznej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej  w okresie od 01.01. 2016 r. do 31.12.2016 r.