Obwieszczenie 

Marszałaka Woj. Wielkopolskiego

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących programu oczyszczania powietrza

z pyłów PM10 i PM1,5