Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 o podjęciu uchwały przez Zarząd Powiatu Tureckiego zatwierdzającej regulamin finansowania przedsięwzięcia pn. "Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2016"