Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu 

w m.Krępa w gminie Tuliszków