Sołtys: Piotr Grzeszczak

 Rada Sołecka:


Nowak Józef

Przybyła Jakub

Kwiatkowski Tadeusz

Sikorski Zdzisław

 

Uprawnionych do głosowania – 473

Obecnych w dniu głosowania – 46