Redaktor odpowiedzialny za aktualizowanie strony :
Sylwia Piechocińska


Urząd Gminy i Miasta
w Tuliszkowie

tel: 63 279 17 63