Zarządzenie numer 0151 / 32 / 07
Burmistrza

Gminy i Miasta Tuliszków
z dnia 28.06.2007 r. 

 

 

 

 

w sprawie

zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2007 rok.