Kolorowy pasek
Zmień kontrastwysoki kontrast
A-   A   A+
RSS Feed Icon RSS
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie

Kolorowy pasek
Urząd Gminy i Miasta Tuliszków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie.
 
Data publikacji strony internetowej: 2006-11-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:  2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Potrzebowska, informatyk@tuliszkow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  63 279 17 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. W przypadku gdy Klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, powienien skierować sie na Punkt Informacyjny Urzędu znajdujący się na parterze budynku przy Placu Powstańców Styczniowych 1863 r. 1. Pracownik Punktu Infromacyjnego, po zdefiniowaniu potrzeb Klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórke organizacyjną Urzędu. Merytorycznie właściwa obsługę Klienta prowadzi pracownik powiadomionej komórki organizacyjnej Urzędu. Po załatwieniu sprawy, pracownik Punktu Infromacyjnego służy pomoca osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach równiez innym Klientów, którzy zgłaszają taka potrzebę.
 2. W  budynku Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków nie ma windy. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny, kasa, dwa pomieszczenia biurowe pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jedno pracowników Referatu Finansowego i dwa Referatu Ogólnoorganizacyjnego oraz toaleta. Na pierwsze piętro prowadzą schody. Tu znajduje się sekretariat, gabinet Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków oraz Sekretarza Gminy i Miasta Tuliszków i Skarbnika Gminy i Miasta Tuliszków. Dodatkowo na pierwszym piętrze znajduja się pomieszczenia biurowe pracowników Referatu Ogólnoorganizacyjnego i Finansowego a także jedno pomieszczenie pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i toaleta. Na drugim piętrze, na które prowadzą schody, znajdują się: sala narad, pomieszczenia biurowe Referatu Rozwoju Gospodarczego i Referatu Centrum Usług Wspólnych, punkt ksero i toaleta.
 3. Wejście do budynku zapewnia podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 4. Przed budynkiem Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepoełnosprawnych. 
 5. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków.
 6. W budynku Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij