Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego,

który odbędzie się w dniach 1 września – 30 listopada 2020 roku na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.