Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie i Mieście Tuliszków.