Uchwały Zarządu  Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".