Komitet

"Obywatelskiej Incjatywy Uchwałodawczej"

w celu wystąpienia z incjatywą podjęcia przez Radę Miejską w Tuliszkowie uchwały w sprawie:

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków