Przewodniczący

Rady Miejskiej w Tuliszkowie

 

Andrzej Janczewski