Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

Piętno I