Zgodnie z przepisami prawa Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku  w Publicznie dostępnych wykazach. Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając  z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.
Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów.
Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków.

   https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=1067252