Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuliszków 17.11.2015