Petycja mieszkańców wsi Zadworna

dotycząca budowy drogi we wsi Zadworna gm. Tuliszków