Ogłoszenie


o otwartym konkursie

 

ofert dla podmiotów  wymienionych


w art. 3 w/w ustawy na dofinansowanie

 

w formie wsparcia zadań realizowanych na rzecz

 

mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszkow