Przewodniczący

Rady Miejskiej w Tuliszkowie

 

Tomasz Maćkowski