Skład Rady Miejskiej

 

 • Maćkowski Tomasz
 • Łodożyński Bartosz – wygaśniecie mandatu radnego RM w Tuliszkowie dn. 28 marca 2018 r.
 • Janczewski Andrzej
 • Sikorski Zdzisław
 • Markiewicz Stefan
 • Marciniak Iwona
 • Nowakowski Jan - wygaśniecie mandatu radnego RM w Tuliszkowie dn. 21 sierpnia 2017 r.
 • Mikołajczyk Jan
 • Jasak Agata
 • Zabłocki Marek
 • Krzempek Elżbieta
 • Choinka Zdzisław
 • Szymczak Andrzej
 • Wojciechowska Beata – wygaśniecie mandatu radnej RM w Tuliszkowie dn. 23 października 2018 r.
 • Danisz Magdalena
 • Alina Nowakowska - radna od 12 grudnia 2017 r,