Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Tuliszkowie

 

Iwona Barbara Marciniak

Jan Mikołajczyk