Skład Rady Miejskiej

 

 

·        Barbusińska Lidia

·        Borucki Włodzimierz - przewodniczący Rady Miejskiej

·        Ciesielski Grzegorz

·        Czekała Piotr

·        Ćwiek Jerzy

·        Dębczyński Kazimierz

·        Gradecki Zbigniew

·        Gryt Marian

·        Ignaczak Piotr

·        Jaworska Danuta

·        Klimczak Marianna

·        Kłodawski Jerzy

·        Kulig Stanisław

·        Lewandowski Władysław

·        Łusiaczyk Stanisław

·        Maciaszek Zdzisław

·        Piechociński Stefan - zastępca burmistrza

·        Poprawska Jadwiga

·        Radzimska Barbara

·        Rządkowski Ryszard

·        Selewski Marian

·        Sikorski Zdzisław