Skład Rady Miejskiej

 

·        Brzęcki Jan

·        Czekała Piotr  

·        Gajor Józef

·        Glicza Teresa Grażyna

·        Gryt Marian

·        Grześkiewicz Maksymilian

·        Jagielski Tadeusz

·        Janiszewski Henryk

·        Jaworska Danuta

·        Kałużny Teodor

·        Klimczak Jan

·        Kowalczyk Andrzej

·        Kubisiak Stanisław

·        Małolepsza Agnieszka

·        Matuszewski Zenon - przewodniczący Rady Miejskiej

·        Łusiaczyk Józef

·        Piechociński Stefan

·        Radzimska Barbara

·        Rogacki Andrzej

·        Rządkowski Ryszard

·        Selewski Marian - zastępca burmistrza

·        Skubiszewski Leszek

·        Szulc Hieronim

·        Tomczak Stanisław

·        Wieczorek Andrzej