Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Tuliszkowie

 

Jadwiga Poprawska
Paweł Kunicki