Przewodniczący

Rady Miejskiej w Tuliszkowie

 

Zbigniew Gradecki