Prowadzone rejestry w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków

 

 

 

Lp.

 

 

Nazwa rejestru

 

 

Podstawa prawna

 

1

Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie dowodu osobistego

art. 44 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz. 174 ze zmianami/

2

Rejestr wyborców

art. 10 Rozporządzenia MSWiA w sprawie rejestru wyborców /Dz. U. z 2001 r. nr 88, poz. 962 z zmianami/

3

Rejestr zezwoleń (decyzji o cofnięciu) na sprzedaż napojów alkoholowych

art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz. U.  z 2000 r. nr 98, poz.1071/

4

Rejestr zarządzeń burmistrza

§ 21 ust. 1 pkt 1 i § 48 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych  /tekst ujednolicony Dz. U z 2003 r., nr 69, poz. 636/

5

Rejestr skarg i wniosków

§ 21 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych  /tekst ujednolicony Dz. U z 2003 r., nr 69, poz. 636/

6

Rejestr aktów wewnętrznych

§ 21 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych  /tekst ujednolicony Dz. U z 2003 r., nr 69, poz. 636/

7

Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

§ 21 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych  /tekst ujednolicony Dz. U z 2003 r., nr 69, poz. 636/

8

Rejestr uchwał Rady Miejskiej

§ 21 ust. 1 pkt 1 i § 48 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych  /tekst ujednolicony Dz. U z 2003 r., nr 69, poz. 636/

9

Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Miejskiej

§ 21 ust. 1 pkt 1 i § 48 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych  /tekst ujednolicony Dz. U z 2003 r., nr 69, poz. 636/

10

Rejestr wniosków i interpelacji radnych

§ 21 ust. 1 pkt 1 i § 48 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych  /tekst ujednolicony Dz. U z 2003 r., nr 69, poz. 636/

11

Rejestr osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Ustawa  prawo działalności gospodarczej /Dz. U. z 1999 r. nr 101, poz. 1178/

12

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U z 2003 r., Nr 80, poz. 717/

13

Rejestr (udzielonych) zamówień publicznych

Ustawa o zamówieniach publicznych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 72, poz. 664

14

Rejestr wydanych zaświadczeń o stanie majątkowym

Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926/

15

Rejestr zaświadczeń o stanie zaległości

Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926/