Zarządzenie numer 0151 / 14 / 07
Burmistrza

Gminy i Miasta Tuliszków
z dnia 26.02.2007 r.


 obrazek 

 

w sprawie

zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2007 rok .