Zarządzenie numer 0151 / 11 / 07
Burmistrza

Gminy i Miasta Tuliszków
z dnia 25.01.2007 r.


 obrazek 

 

w sprawie

powołania komisji stypendialnej do przyznawania stypendiów sportowych ze środków budżetu Gminy i Miasta w Tuliszków

w 2007 roku.